สินค้า AVR > ET-Base AVR EASY88 และ ET-Base AVR EASY168
 
 
 
    ET-Base AVR EASY88 (P-ET-A-00383) [510.- ยังไม่รวม Vat]
    ET-Base AVR EASY168 (P-ET-A-00382) [590.- ยังไม่รวม Vat]
   
  ET-BASE AVR EASY88/168 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ของ ATMEL ในตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA88 และ ATMEGA168 โดยมีจุดเด่นเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดเล็กแต่เพียบ พร้อมไปด้วยทรัพยากรพื้นฐานต่างๆ ครบ เช่น RUN ความถี่สูงสุด 20MHz ที่ 1 CLOCK/MACHINE CYCLE, EEPROM 512 BYTE, SRAM อีก 1 KBYTE, SPI, UART, I2C, WATCHDOG, A TO D ฯลฯ
   
   
  นอกจากนี้บอร์ดยังสามารถ DOWNLOAD โปรแกรมเข้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทาง PORT RS232 ได้โดยตรง ไม่ต้องจัดซื้อบอร์ด DOWNLOAD อื่นๆ เพิ่มเติม ด้วยการออกแบบโครงสร้างของ บอร์ดให้สามารถต่อเข้ากับบอร์ด I/O ต่างๆ ของทาง อีทีที ได้โดยตรง เช่น ชุด ET-MINI I/O ต่างๆ เช่น ET-MINI ENC28J60 ต่อเป็นระบบ LAN ได้เป็นต้น
   
     การพัฒนาโปรแกรมของบอร์ด ET-Base AVR EASY88 และ ET-Base AVR Easy 168
สามารถทำได้ใน 2 รูปแบบ การพัฒนา คือ
1.
ARDUINO PROJECT เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมและชุดคำสั่งด้วย ภาษา ซี ( C++ ) ของ ARDUINO PROJECT ซึ่งเป็นการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในตระกูล AVR ในแบบ OPEN SOURCE สามารถนำมา ใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ทันที http://www.arduino.cc โดยในชุด ET-Easy168 STAMP ตัว MCU จากทาง อีทีที จะทำการติดตั้งโปรแกรม BOOTLOADER ไว้ในตัว MCU เรียบร้อย สามารถ DOWNLOAD ได้ โดยตรง ผ่านทาง PORT USB
2.
AVR MICRO CONTROLLER เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามรูปแบบของ AVR ปรกติ ซึ่งสามารถเลือกใช้งาน โปรแกรมภาษาใดๆ ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ AVR เบอร์ ATMEGA168 เช่น ภาษาเบสิก BASCOM-AVR, ภาษา ซี CODE VISION, WIN AVR เป็นต้น โดยใช้การ DOWNLOAD ผ่าน BOOTLOADER หรือผ่านทางขั้วต่อ AVR ISP แบบ IDE 10PIN ซึ่งจะต้องมีชุด DOWNLOAD ต่อเพิ่ม เช่น ใช้ชุด ET-AVR PROG MINI, ET-AVR ISP USB V1 ฯลฯ
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
เลือกใช้ MCU ตระกูล AVR
  - เบอร์ ATMEGA88 ของ ATMEL สำหรับบอร์ ET-Base AVR EASY88
  - เบอร์ ATMEGA168 ของ ATMEL สำหรับบอร์ ET-Base AVR EASY168
2.
ATMEGA88 มีหน่วยความจำ Flash 8KBYTE
  ATMEGA168 มีหน่วยความจำ Flash 16KBYTE
3. SRAM 1KBYTE, EEPROM 512KBYTE ทำงานที่ความถี่ 16MHz
4. มี PORT I/O ขนาด 20 BIT จำนวน 3 PORT (PB 6 BIT), (PC 6 BIT), (PD 8 BIT) โดยเป็น RS232, SPI, I2C, TIMER/COUNTER, A TO D 10 BIT 6 ช่อง
5. ขั้วต่อใช้งาน 10PIN ET 3 ชุด, ขั้วต่อ OUTPUT ด้วย 74HC595 แบบ 10PIN IDE ET
6. SW RESET และ SW BL (PD2) สำหรับใช้รีเซ็ตบอร์ดเข้าในการทำงานแบบ BOOTLOADER ผ่านทาง PORT RS232
7. RS232 PORT แบบ 4 PIN ET ใช้งานและใช้ DOWNLOAD โปรแกรม
8.
10 PIN IDE มาตราฐาน AVR ISP สำหรับโปรแกรมแบบไม่ผ่าน PORT RS232
9.
มีฐานยึดบนบอร์ดใช้ติดตั้งบอร์ดในการทดลองในตระกูล ET-MINI I/O ต่างๆ ได้โดยตรง สะดวกในการทดลอง
10.
POWER SUPPLY 7 - 10 VDC, ใช้ LM2940 (LOW DROP) ON BOARD
11.
ขนาด PCB 8 X 6 CM
   
   
     ชุด ET-Base AVR EASY88 และ ET-Base AVR EASY168ประกอบด้วย
   
1. บอร์ด ET-Base AVR EASY 88 หรือ ET-Base AVR EASY 168
2.
สาย ET-RS232 DB 9 PIN
 
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual (Thai/ภาษาไทย)
     3. Change Crystal 16MHz
     4. คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน