สินค้า AVR > ET-BASE AVR EASY328
 
 
 
    ET-BASE AVR EASY328 (P-ET-A-00403) [620.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  บอร์ดรุ่น ET-BASE AVR EASY ใหม่ เลือกใช้ AVR เบอร์ ATMEGA328 เขียนโปรแกรมได้มากขึ้น
ทั้งในรูปของ Arduino และ ภาษาอื่นๆ
   
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
เลือกใช้ MCU ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA328
2.
32KBYTE FLASH SRAM 2 KBYTE, EEPROM 1 KBYTE, RUN ความถี่ 16 MHz
3.
มี PORT I/O ขนาด 20 BIT จำนวน 3 PORT (PB 6 BIT), (PC 6 BIT), (PD 8 BIT) โดยเป็น RS232, SPI, I2C, TIMER
4.
2 รูปแบบง่ายๆ ในการพัฒนา ET-BASE AVR EASY328
  1. รูปแบบโปรแกรมการพัฒนาด้วย ภาษา ซี (C++) ของ Arduino Project ในแบบ OPEN SOURCE โดยตัว MCU ของทาง อีทีที นี้ ได้ติดตั้งโปรแกรม BOOTLOADERไว้ในตัว MCU เรียบร้อยแล้ว สามารถ DOWNLOAD ได้โดยตรงผ่านทาง RS232 PORT (ในกรณีต้องการผ่านทาง PORT USB ก็สามารถเพิ่มเติมการใช้งานได้ด้วยชุด ET-USB/RS232 MINI)
  2. รูปแบบโปรแกรมการพัฒนาด้วย AVR ปกติ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานในรูป แบบโปรแกรมภาษาใดๆ ที่ทำงานรองรับ AVR เช่น ภาษาเบสิก , ภาษา ซี หรือด้วย WIN AVR ฯลฯ โดยใช้การ DOWNLOAD ผ่านทาง BOOTLOADER ทาง PORT RS232 หรือผ่านทางขั้วต่อ AVR ISP แบบ IDE 10PIN ที่มีอยู่แล้วบนบอร์ด ใช้ร่วมกับบอร์ด ET-AVR PROG MINI, ET-AVR ISP USB V1 ฯลฯ
5.
ขั้วต่อใช้งาน 10PIN ET 3 ชุด, ขั้วต่อ OUTPUT ด้วย 74HC595 แบบ 10PIN IDE ET 1 ชุด
6.
SW RESET และ SW BL (PD2) สำหรับใช้รีเซ็ตบอร์ดเข้าในการทำงานแบบ BOOTLOADER ผ่านทาง PORT RS232
7.
RS232 PORT แบบ 4 PIN ET ใช้งานและใช้ DOWNLOAD โปรแกรม
8.
10 PIN IDE มาตราฐาน AVR ISP สำหรับโปรแกรมแบบไม่ผ่าน PORT RS232
7.
มีฐานยึดบนบอร์ดใช้ติดตั้งบอร์ดในการทดลองในตระกูล ET-MINI I/O ต่างๆ ได้โดยตรง สะดวกในการทดลอง
8.
POWER SUPPLY 7 - 10 VDC, ใช้ LM2940 (LOW DROP) ON BOARD
7.
ขนาด PCB 8 X 6 CM.
   
   
     ชุด ET-BASE AVR EASY328 ประกอบด้วย ...
1. บอร์ด ET-BASE AVR EASY328
2.
CD-ROM คู่มือโปรแกรม
3.
สาย ET-RS232 DB 9 PIN
   
          
     ดาวน์โหลด
     Manual (Thai/ภาษาไทย)
     Change Crystal 16MHz
     คู่มือโปรแกรม
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน