สินค้า INTERFACE > ET-RS232 ISOLATION MINI
 
 
 
    ET-RS232 ISOLATION MINI (P-ET-A-00391) [1,150.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

ET-RS232 ISOLATION MINI ... เป็นอุปกรณ์ต่อทาง PORT RS232 แบบ DB 9 PIN ขนาดเล็ก ใช้กับ PORT RS232 ที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณ GND ที่แตกต่างกัน ป้องกันปัญหาความเสียหายที่เกิดจากไฟผิดปกติ หรือฟ้าผ่าเข้ามายังระบบสายได้ โดยการแยกระบบ GND และวงจร RS232 ด้วยระบบ OPTO ISOLATION ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหมดทั้งระบบ

   
   
   
     คุณสมบัติ
   
1.
เป็นอุปกรณ์ต่อเข้ากับ PORT RS232 ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยเป็นขั้วต่อ แบบ DB 9 PIN ตัวเมีย และทางออกเป็นแบบ DB 9 PIN ตัวผู้ แยกสัญญาณ RS232 ในแบบ OPTO ISOLATION
2.
ใช้ IC ADM3251E ของ ANALOG DEVICE ในการทำงาน
3.
2.5KV FULLY ISOLATED TRANSCEIVER
4.
ใช้กับระบบ RS232 ทีใช้เฉพาะขา TX, RX และ GND ได้เท่านั้น เพราะชุด ET-RS232 ISOLATION MINI รุ่นนี้จะมีวงจรแยก ISOLATION เฉพาะ RX และ TX เท่านั้น ในกรณีต้อง การใช้งานสัญญาณ RS232 แบบครบ (TX, RX, DTR, CTS, RTS, CO, DSR) สามารถเลือกใช้ชุด ET-RS232 OPTO ISOLATION (P-ET-A-00016) ราคา *1,980.- ได้
5.
ISOLATION DATA RATE TX, RX = 0-19200 BPS
6.
ตัววงจรบรรจุรวมอยู่ใน DB 9 PIN หัวท้ายขนาด 5.29 x 1.66 x 2.50 cm.
 
 
   
 
   
     SPECIFICATIONS
   
  INTERFACE : RS232 (TX, RX, GND)
  DATA RATE : 0-19200 BPS
  ISOLATION : 2.5KV ISOLATED
  POWER : 5VDC
  CONNECTORS : DB 9PIN FEMALE INPUT และ DB 9PIN MALE OUTPUT ISOLATION
   
 
   
  *DB9PIN ตัวเมีย : ด้าน RS232 PORT ที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นแบบ OPTO ISOLATION
  *DB9PIN ตัวผู้ : ด้าน RS232 ที่เป็นสัญญาณที่ OPTO ISOLATION แล้ว โดยจะมีเฉพาะขา RX, TX และ GND เท่านั้น
   
     ชุด ET-RS232 ISOLATION MINI ประกอบด้วย
   
 
   
1. ET-RS232 ISOLATION MINI
2.
POWER SUPPLY ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B
3.
เอกสารการใช้งาน
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. คู่มือ (Manual)
     2. Catalog
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า