INTERFACE > ET-REMOTE LAN V1 (P-ET-A-00503) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-REMOTE LAN V1 (P-ET-A-00507) [ 1,290.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เป็น INPUT/OUTPUT ขนาด 24 BIT ใช้งานต่องานระบบ ETHERNET LAN
                โดยตัว MCU ของบอร์ดจะมีชุดเฟิร์มแวร์คำสั่งใช้งานให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ต้องการใช้งานบอร์ดนี้ที่เป็น
                INPUT/OUTPUT ผ่านทางระบบ LAN ก็เพียงแต่ใช้คำสั่งตามรูปแบบที่มีให้ส่งไปยังบอร์ดตามรูปแบบของ
                TCP/IP ทำให้สะดวกในการใช้งาน เป็นอย่างมาก ลดขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
 
  
 
       คุณสมบัติของ ETT-MINI POWER RELAY
 
     [ ] ต่อใช้งานสื่อสารกับบอร์ดผ่านทาง TCP/IP ผ่าน ETHERNET LAN แบบ 10-BASE T/100-BASE TX, ขั้ว RJ45 พร้อมไฟ LED
     [ ] ใช้ MCU หลักเป็น ARM 32BIT CORTEX-M3, 128 KBYTE FLASH, 64-LQFP TYPE พร้อมโปรแกรมเฟิร์มแวร์ ของ อีทีที ในตัว
     [ ] ใช้ ETHERNET CONTROLLER เบอร์ W5100 ของบริษัท WIZNET ที่มี TCP/IP STACK ในตัว
     [ ] มี HARDWARE MAC ADDRESS มาตรฐาน EUI-48 มีรหัสที่ผลิตขึ้นเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม
          กันการ COPY
     [ ] มี 24 BIT GPIO แบบ TTL LOGIC 3.3V
               [ ] สามารถกำหนดหน้าที่แต่ละ BIT ให้เป็น INPUT/OUTPUT ได้โดยอิสระ
               [ ] สามารถกำหนดค่าเวลา POWER-ON OUTPUT LOGIC ของแต่ละ OUTPUT ได้
               [ ] สามารถขับ OUTPUT LOGIC ได้เป็นแบบ LOGIC ขนาด 3.3V/20mA
               [ ] สามารถรับ INPUT LOGIC ได้ในย่าน 0-5V
     [ ] มีเฟิร์มแวร์บรรจุชุดคำสั่งที่ทาง อีทีที เขียนขึ้นสั่งงานแบบ ASCII COMMAND ผ่านเครือข่าย TCP/IP
     [ ] สามารถกำหนดค่า IP ADDRESS, SUBNET MASK, TCP PORT, USER NAME, PASSWORD ได้
     [ ] รองรับการสั่งงานในโหมด WEB SERVER CONTROL และ TCP SERVER CONTROL
     [ ] มี DIP-SW เลือกกำหนเโหมดการทำงาน และ RESTORE DEFAULT ค่า CONFIGULATION
     [ ] ขั้วต่อ I/O ใช้งาน แบบ 10PIN ET-BUS I/O 3 ชุด และในแบบขั้วต่อแบบใหม่ RJ11 จำนวน 6 ตัว ให้เลือกต่อใช้งาน
     [ ] 1 ช่อง ต่อ UASRT แบบ RS232 ในขั้วแบบ 4 PIN RJ9 (สงวนไว้สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารกับชุดอุปกรณ์ของทาง อีทีที
          ชุดใหม่ ET-RS232/1-WIRE ที่สามารถต่อกับชุด SENSOR วัดอุณหภูมิ เบอร์ DS1820/S20/B20)
     [ ] 1 ช่อง SPI แบบ LOGIC TTL 3.3V ขั้ว RJ11 (สงวนไว้ยังไม่มีใช้งานในเฟิร์มแวร์)
     [ ] 4 LED แสดงสถานะการทำงานของบอร์ด
     [ ] 2 PIN ขั้วต่อ BUZZER ขนาด 12 VDC ( สามารถใช้กับชุด ET-BUZZER 12V TYPE B ได้ )
     [ ] ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ DC ขนาด 8-12VDC/500mA, โดยมีขั้วต่อแบบ 2PIN PLUG-IN TERMINAL BLOCK
          (สามารถตัดต่อสาย POWER DC ของ ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A TYPE J )
     [ ] บอร์ด ET-REMOTE LAN สามารถต่อกับ I/O BOARD ของ อีทีที ได้ เช่น ET-OPTO AC-IN4, ET-OPTO DC-IN4,
           ET-OPTO AC-OUT4, ET-OPTO DC-OUT4, ET-OPTO RELAY4 ฯลฯ
     [ ] ขนาดบอร์ด 8.00 x 10.00 cm. พร้อมขาตั้งโลหะสูง 1.10CM
 
 
 
 
 
 
 
 
     [ ] มอุปกรณ์เสริม
               [ ] ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A TYPE J (A-AP-A-00057) * 170.-
                              INPUT:100 - 240VAC
                              OUTPUT:12VDC 0.5A โดยจะเป็นขั้วแบบ Femail Jack 2.5 mm. ขั้วในเป็นลบ ขั้วนอกเป็นบวก
               [ ] ET-BUZZER 12V TYPE B (P-ET-A-00508) * 35.-
               [ ] สาย LAN CROSS 2M (P-CB-A-00027) * 100.-
               [ ] สาย LAN DIRECT 2M (P-CB-A-00028) * 100.-
 
     [ ]ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ PC ที่มี พอร์ต LAN โดยตรงแบบ Peer-to-Peer เชื่อมต่อกันด้วยสาย LAN แบบ CROSS
 
 
     [ ]ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ PC ร่วมกับระบบ LAN ผ่าน HUB เชื่อมต่อกันด้วยสาย LAN แบบ DIRECT
 
 
     [ ]ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ PC ผ่าน WiFi ต้องเชื่อมต่อผ่าน Wireless Router เชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับ Router ผ่าน
         พอร์ต LAN ด้วยสาย LAN แบบ DIRECT
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
          1. คู่มือ
            2. Catalog
            3. ตัวอย่างการใช้งาน ET-REMOTE LAN ร่วมกับอุปกรณ์ Wifi
            4. ข้อมูลจากแผ่น CD-ROMET-REMOTE LAN
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า