สินค้า Internface > ET-MINI SPI Micro SD
 
 
 
    ET-MINI SPI MicroSD (P-ET-A-00431) [210.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ET-MINI SPI MicroSD เป็นบอร์ด เชื่อมต่อระหว่าง MCU กับการ์ดหน่วยความจำ โดยรองรับการ์ดหน่วยความจำ ทั้งแบบ SD Card และ Micro-SD Card (บนบอร์ดติดตั้งเฉพาะตัวอ่าน Micro SD Card) โดยใช้การเชื่อมต่อ กับการ์ดหน่วยความจำในโหมด SPI ใช้สัญญาณในการติดต่อสื่อสาร 4 เส้นสัญญาณ โดยภายในบอร์ด ได้จัดให้มีวงจร แปลงระดับสัญญาณโลจิก (74LCX245) พร้อมวงจร Regulate 3.3V/1A ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ การ์ดหน่วยความจำ กับ MCU ที่เป็นระบบ 5V ได้โดยตรง

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
รองรับการสื่อสารระหว่าง MCU กับการ์ดหน่วยความจำ (SD/MicroSD) ในโหมด SPI
2. มีวงจรแปลงระดับสัญญาณโลจิกระหว่าง 5V และ 3.3V บนบอร์ด (ใช้ 74LCX245) พร้อม Jumper
สำหรับเลือกใช้หรือไม่ใช้ วงจรแปลงระดับสัญญาณได้ในกรณีต้องการต่อกับ MCU ที่เป็น 3.3V
3. มีวงจร Regulate ขนาด 3.3V/1A บนบอร์ด เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายให้การ์ดหน่วยความจำและวงจร
Buffer แปลงระดับสัญญาณโลจิก ในกรณีใช้กับ MCU ที่เป็นระบบ 5V
4. ใช้ขั้วสัญญาณการเชื่อมต่อแบบ Pin Header 1x6 ตัวเมีย และ ตัวผู้ อย่างละ 1 ชุด
5. มี LED สถานะสำหรับแสดง สถานะของแหล่งจ่ายไฟ และ การติดต่อกับการ์ดหน่วยความจำ
6.
ขนาด PCB Size 4.3 cm x 5.6 cm
   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1.คู่มือ (Thai Manual)
 
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม