:: สินค้ากลุ่ม LAN Convertor
 

[ X-ET-A-00275 ]
ราคา 3,900.-
ชุด ET-XPORT V1 เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปลงข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่าง PROTOCOL ของ TCP/IP และ RS232 PORT โดยด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับ PORT RS232 ของบอร์ดควบคุมต่างๆ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะสื่อสารผ่านทาง LAN แบบ ETHERNET ด้วย TCP/IP PROTOCOL โดยชุด ET-XPORT จะทำหน้าที่เป็น DATA PROTOCOL CONVERTER ลดความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งาน และลดการทำงานของบอร์ดควบคุมต่างๆ ที่จะนำมาต่อ ส่งผ่านข้อมูลทาง LAN สามารถนำไปใช้ประยุกต์งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ต่อเป็น NETWORK ผ่านทางระบบ LAN, ส่ง Alarm email, ต่อระบบเครื่องต่างๆ ที่เป็น RS232 ให้เข้ากับระบบ LAN ในการตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ
   

(P-ET-A-00448)
ราคา 2,750.-
ET-WiFly GSX เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงข้อมูลระหว่างการติดต่อแบบ RS232 ให้เป็นแบบ Wireless LAN โดยในชุดจะประกอบด้วยบอร์ด โมดูล WiFly พร้อมเสาอากาศ มีให้ครบไม่ต้องซื้ออุปกรณ์มาต่อเพิ่มอีก ช่วยลดความยุ่งยากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสื่อสารกับระบบ Wireless LAN กับ RS232 PORT โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาศึกษา หรือเขียนโปรแกรมติดต่อเอง
   
   
   
 
.... สินค้ากลุ่มอื่นๆ ...
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม