สินค้า Internface > ET-10PIN CONV 3/5M
 
 
 
    ET-10PIN CONV 3/5M (P-ET-A-00461) [130.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        เป็นบอร์ดวงจรขนาดเล็ก พร้อม 2 ขั้วต่อ 10PIN ET BUS I/O ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับสายแพร์ 10PIN ได้โดยสะดวก ใช้ในการเชื่อมต่อ

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
วงจรสัญญาณลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V เข้ากับอุปกรณ์สัญญาณ 3.3V โดยใช้ ไอซี
74LCX245 เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ สามารถตั้ง JUMPER ให้ทั้ง 8 BIT
2.
ส่งข้อมมูลจากด้าน 5V ไป 3.3V หรือจาก 3.3V ไป 5V ได้ พร้อมวงจร REGULATOR 3.3V
เหมาะสำหรับบอร์ด MCU ที่มี I/O ระดับ 3.3V จะไปต่อเข้ากับ บอร์ด I/O
ที่ทำงานในระดับ 5V
   
 
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Manual
     2. คู่มือ
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม