สินค้า Internface > ET-MINI SPI CAN CONTROL V1.0
 
 
 
    ET-MINI SPI CAN CONTROL V1.0 (P-ET-A-00441) [310.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ET-MINI SPI CAN CONTROL เหมาะสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบเดิม เพิ่มการสื่อสารผ่านทาง ระบบ CAN แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับ MCU ต่างๆ ที่มีโมดูล CAN อยู่ภายในตัว MCU แล้ว

        ET-MINI SPI CAN CONTROL เป็นบอร์ด CAN CONTROLLER พร้อมทั้ง CAN DRIVER ใช้การเชื่อมต่อ กับบอร์ดภายนอกทาง SPI โดยเลือกใช้ตัว CAN CONTROLLER เบอร์ MCP2515 ของทาง MICROCHIPS และ CAN DRIVER เบอร์ SN65HVD232D ของทาง TEXAS INSTRUMENTS สามารถรองรับการสื่อสารกับระบบ CAN ภายใต้มาตรฐาน CAN 2.0B รองรับการสื่อสาร CAN ทั้งแบบ STANDARD FRAME, EXTEND FRAME และ
REMOTE FRAME ... บอร์ด ET-MINI SPI CAN นี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบเดิม เพิ่มการสื่อสารผ่านทางระบบ CAN แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับ MCU ต่างๆ ที่มีโมดูล CAN อยู่ภายในตัว MCU แล้ว

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ใช้ CAN CONTROLLER เบอร์ MCP2515 ของ MICROCHIPS
2.
ใช้ CAN DRIVER เบอร์ SN65HVD232D ของ TEXAS INSTRUMENTS
3. เชื่อมต่อกับ MICROCONTROLLER ภายนอกผ่านทาง SPI LOGIC ได้ทั้งระบบ 5V
และ 3.3V ด้วยความเร็วสูงสุด 10 MHz
4. รองรับมาตรฐาน CAN 2.0B, CAN ISO-11898 (STANDARD PHYSICAL LAYER)
5.
4 LED แสดงสถานะ แหล่งจ่ายไฟ, RX, TX, INT
6.
พร้อมวงจร R TERMINATION ทั้งแบบ END NOODE (1200HM) และ STUB NODE
(2.6 KOHM)
7.
ระยะทางการติดต่อของ CAN BUS 62.5 KB/S (1,000 เมตร), 1 MB/S (30 เมตร)
8.
สัญญาณเชื่อมต่อด้าน LOGIC ใช้ขั้วต่อแบบ PIN HEADER 1X8 MALE และ 1X8 FEMALE ระยะ PITCH 2.54 mm. และ IDE 10 PIN HEADER BLOCK
9.
สัญญาณเชื่อมต่อด้าน CAN BUS ใช้ TERMINAL 4 PIN (+VEXT, CANH, CANL, GND)
10.
ใช้ไฟเลี้ยงวงจร +3.3V ถึง 5 VDC
11.
มีวงจร REGULATE เบอร์ LM1117-3.3 (SOT-223) หรือ LM1117-5.0 (SOT-223)
เป็น OPTION สั่งซื้อเพิ่มเติม
12. ขนาด PCB 4.4 x 5.6 mm.
   
   
   
   
     ในชุดประกอบด้วย
1.
ตัวบอร์ด ET-MINI SPI CAN CONTROL
2.
CD-ROM คู่มือการใช้งาน
   
 
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual (Thai Language)
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม