สินค้า Internface > ET-CAN DRIVER
 
 
 
    ET-CAN DRIVER (P-ET-A-00434) [190.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ET-MINI CAN DRIVER จะต้องนำไปใช้งานต่อร่วมกับ MCU ที่มีวงจร CAN CONTROLLER อยู่ภายในตัวหรือต่อกับชิพ CAN CONTROLLER

        ET-CAN DRIVER เป็นบอร์ด CAN TRANSCEIVERS ใช้สำหรับการสื่อสาร CAN BUS โดยเลือกใช้ IC CAN TRANSCEIVERS เบอร์ SN65HVD232D ของบริษัท TEXAS INSTRUMENTS รองรับการสื่อสารแบบ CAN ตามมาตรฐาน ISO-11898 ใช้สำหรับทำ หน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าของ CAN LOGIC ให้เป็นสัญญาณ DIFFERENTTIAL CAB BUS (±25V) โดยบอร์ด ET-CAN DRIVER จะต้องนำไปใช้งานต่อร่วมกับ MCU ที่มีวงจร CAN CONTROLLER อยู่ภายในตัว หรือต่อกับชิพ CAN CONTROLLER

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ใช้ CAN TRANSCEIVERS เบอร์ SN65HVD232D
2.
รองรับการเชื่อมต่อกับ CAN CONTROLLER LOGIC ได้ทั้งแบบ 5V และ 3.3V
3. รองรับมาตรฐานสัญญาณ CAN ISO-11898
4. มีวจร R TERMINATION ภายในบอร์ด ทั้งแบบ END NODE (120 OHM) และ STUB
NODE (2.6K OHM)
5.
รองรับความเร็ว BUS ที่ 62.5 KB/S (1,000 เมตร) - 1MB/S (30 เมตร)
6.
4 PIN HEADER PITCH 2.54 mm. จุดต่อสัญญาณเชื่อมต่อด้าน LOGIC
7.
DB 9 PIN MALE เป็นจุดต่อสัญญาณ CAN BUS เรียงขาตามข้อกำหนดของ J1939,
CAN-CIA
8.
สามารถใช้งานกับแรงดันไฟ 3 - 6 VDC ได้
9.
ขนาด PCB 1.6 x 1.8 cm.
   
   
     ในชุดประกอบด้วย
1.
ตัวบอร์ด ET-CAN DRIVER
2.
CD-ROM คู่มือการใช้งาน
   
 
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual (Thai Language)
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม