สินค้า Internface > ET-MINI GPS
 
 
 
    ET-MINI GPS (P-ET-A-00451) [1,750.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
           ET-MINI GPS ... เป็นบอร์ดที่มีเฉพาะตัว MODULE GPS และอุปกรณ์ประกอบ IC REGULATORS, IC LEVEL SHIFTER เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำ MODULE GPS ไปต่อประกอบบอร์ดในการใช้งานด้วยตัวเอง หรือ ผู้ที่ต้องการต่อ บอร์ด GPS ในการทดลองเอง
   
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ใช้ MODULE GPS ของบริษัท LOCOSYS รุ่น S4-1513 ใช้ CHIPSET SiRF Star IV
2.
รองรับสัญญาณ GPS 48 ช่อง
3. CAPABLE OF SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
4. UP TO 5 Hz UPDATE RATE
5.
MAX. ALTITUDE : < 18,000 M
6.
MAX. VELOCITY : < 515 m/s
7.
การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม UART (TTL LEVEL) 9600 bps, 8 DATA BIT, NO PARITY, 1 STOP BIT (ค่าเริ่มต้น)
8.
มีวงจร LEVEL SHIFTER สามารถเชื่อมต่อกับวงจรที่มี LOGIC 1.8V - 5V ได้
9.
10 PIN HEADER (2.54 mm.) สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
10.
ขั้วต่อเสาอากาศแบบ ACTIVE ANTENNA เป็น SMA RIGHT ANGLE ตัวเมีย
11.
POWER SUPPLY ต่อใช้งาน DC 3V - 5V
12. ชนาด PCB 4.40 x 5.60 cm.
   
 
   
 
   
   
     ในชุดประกอบด้วย
1.
บอร์ด ET-MINI GPS
2.
CD-ROM คู่มือการใช้งานและตัวโปรแกรมเสริม
   
   
   
   
   
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
     สินค้าที่เกี่ยวข้อง
     1. ET-GPS START KIT
     2. GPS ANTENA GPS-GA1575A
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม