สินค้า หนังสือ > เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikro Basic
 
 
 
    เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikro Basic [279.- ]
 
   
          เป็นหนังสือภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งของ อ.จารุต บุศราทิจ ที่เขียนขึ้น โดยอธิบายการใช้งานและการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาเบสิกของ MCU ในตระกูล PIC ด้วยโปรแกรม ภาษา BASIC ของ PIC "MIKRO BASIC" โดยเขียนอธิบาย การลงโปรแกรม, การใช้งานในคำสั่งต่างๆ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ
        หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี ปกสี่สีสวยงาม มี 17 บท หนากว่า 688 หน้า ในราคาเพียง 320 บาท
พร้อม CD-ROM เป็นตัวอย่างโปรแกรม และโปรแกรมทดสอบการใช้งานในคำสั่งต่าง เช่น RS232, LCD , LED ,
7 Segment LED ๆลๆ
   
   
     สารบัญ
1.
แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์
2.
การใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมชิพ
3. การใช้ mikroBasic
4. หลักภาษาเบสิก
5.
การควบคุมโปรแกรมและโปรแกรมย่อย
6.
ชุดคำสั่งภาษาเบสิก
7.
พอร์ตและเรจิสเตอร์ควบคุมอุปกรณ์รอบข้าง
8.
การขัดจังหวะและไทเมอร์
9.
การเชื่อมประสานแอลอีดี
10.
การเชื่อมประสาน 7 เซกเมนต์
11.
การเชื่อมประสานแอลซีดีตัวอักษร
12.
การเชื่อมประสานสวิตช์
13.
การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
14.
การเชื่อมประสาน RS232
15.
การเชื่อมประสานมอเตอร์และลำโพง
16.
โมดูลซีซีพี
17.
หน่วยความจำข้อมูลและโปรแกรม
   
   
   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. บทที่ 4
     2. บทที่ 13
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม