ET I2C/RS458 >ET-ESP32-RS485

 
 
ET-ESP32-RS485
 
 
    ET-ESP32-RS485    (P-ET-A-00613)     [ 2,180.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-ESP32-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือกใช้ตัวควบคุมบอร์ด
            ด้วย ESP32 ของ ESPRESSIF SYSTEM โดยเลือกใช้ในรุ่น ESP32 WROVER เป็นตัวควบคุมในการสั่งงาน
            สามารถใช้งานสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C
            นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้มากมายหลายวิธี สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO,
            Python ได้ สามรถนำไป พัฒนาเป็น บอร์ดควบคุมต่างๆ หรืออุปกรณ์ IOT ได้
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] เลือกใช้ตัวควบคุมเป็น ESP32 WROVER ในการสั่งงานบอร์ด โดยมี I/O ที่มากขึ้นมากกว่าเดิม
               >SMD MODULE, ESP32-D0WDQ6, 2 CORES 32 bit LX6 MCU, 600 MIPS ,4MB SPI FLASH/ 8MB PSRAM
               >WIFI 802.11 b/g/n, 2.4GH-2.56 Hz -
               >BLUETOOTH V4.2 BR/EDR AND BLE
               >HARDWARE MODULE INTERFACES SD CARD, UART, SPI, SDIO, I2C, ADC, DAC HALL SENSOR,
                     TEMPERATURE SENSOR, 440 MHZ CRYSTAL,
     [ ] มี PORT RS422/RS485 4-WIRE/ 2-WIRE FULL DUPLEX ขั้วต่อแบบ RJ45 ท มี RTC (REAL TIME CLOCK)
           เบอร์ DS3231 พร้อม BATTERY 3V BACKUP
     [ ] มี EEPROM แบบ I2C เบอร์ 24LC16 ขนาด 2KBYTE ON BOARD
     [ ] มี PORT แบบ1-WIRE โดยใช้ IC DS2482-100 เปลี่ยนการติดต่ออแบบ I2C ให้เป็นแบบ1-WIRE
          พร้อมขั้วต่อออกแบบ WAFER 3PIN 2.50mm ระดับไฟ 5V
     [ ] มี SOCKET แบบ MICRO-SD ให้บนบอร์ด ESP32 อยู่ใต้ PCB สำหรับต่อกับ MEMORY MICRO-SD
     [ ] 8 OUTPUT RELAY แยกอิสระ ขนาด 3A (125 VAC/30VDC) ขั้วต่อแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN
           ต่อ 1 OUTPUT เป็น NC, COM, NO ใช้ PCF8574 เป็น PORT รับคำสั่งจาก I2C ในการทำงาน พร้อม
           JUMPER เลือก ADDRESS ต่อได้สูงสุด 8 บอร์ดใน BUS I2C
     [ ] 8 INPUT DC แบบ OPTO-ISOLATE รับแรงดัน 12V เลือกรูปแบบ INPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส, NPN หรือ
          PNP เมื่อใช้กับอุปกรณ์ SENSOR ชนิดต่างๆ ขั้วต่อ SCREW TER- MINAL BLOCK 3PIN ต่อ 1 INPUT
           เป็น VIN, IN, GND ใช้ PCF8574A เป็น PORT รับคำสั่งจาก I2C ในการทำงาน พร้อม JUMPER เลือก
           ADDRESS ต่อได้สูงสุด 8 บอร์ดใน BUS I2C
     [ ] มี BUS แบบ I2C ที่ใช้ต่ออุปกรณ์ I2C ต่างๆ ได้ทั้งในแบบระดับไฟ 3.3V เป็น WAFER 5 PIN 2.50mm แบบ
          I2C ระดับไฟ 5V เป็น WAFER 4PIN 2.50 mm., RJ11 จำนวน 2 ตัว
     [ ] มี BUS แบบ I2C BUS LONG LENGTH ใช้สำหรับในการต่อ I2C BUS ได้ไกลถึง 20-30 เมตร โดยใช้ IC P82B715
           เป็น BUS REPEATERS I2C ขั้วต่อแบบ RJ45
     [ ] ขั้วต่อ RS232 TTL ในแบบ 6 PIN IDC สำหรับใช้ในการพัฒนาเขียนโปรแกรมเข้ามายัง ESP32 โดย
           UPLOAD โปรแกรมทาง PORT USB ของคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด ET-USB USART/TTL (P-ET-A-00580) ราคา280.-
           (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม)
     [ ] บนบอร์ด ESP32 จะมี ANTENNA WIFI เป็น PCB อยู่บนบอร์ดให้ หรือจะติดตั้ง ANTENNA
          ภายนอกเพิ่มเติมก็ได้ ( โดยการบัดกรีนำตระกั่วออกจากลายจุดต่อตระกั่วด้าน PCB ANTENNA )
          ในกรณีติดตั้งภายในกล่องโลหะ ด้วยชุดเสาอากาศนอก MT7681 ANTENNA (A-IC-M-00061) ราคา 90.-
           (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม)
     [ ] นอกจากนี้บนบอร์ด ESP32 ยังมี PIN HEADER ตัวเมีย อยู่บนบอร์ด รองรับการต่อขยายระบบในอนาคตได้
          เช่น ระบบ NB-IOT ด้วย SIM7020E , หรือระบบ 4G LTE ได้ด้วย SIM 7000E(เป็น OPTION ซื้อเพิ่มในอนาคต)
     [ ] POWER SUPPLY ใช้กับบอร์ด12 VDC โดยใช้ IC SWITCHING 5V/1A เบอร์ LM2575-5 ขั้วต่อ POWER 2 PIN
           แบบ SCREW TERMINAL และแบบ WAFER 2 PIN 2.50mm. (สามารถใช้ ET-SWITCHING ADAPTER 12V 1A TYPE B
           (A-AP-A-00122) ราคา 210.- (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม)
     [ ] ขนาด PCB 19.2 x 10.5 CM ( PCB ชุดนี้สามารถยึดเข้ากับตัวยึดบอร์ด ADAPTER RAIL DIN 35 (A-BX-E-00044)
          ราคา22.- (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม)
          หรือจะใส่ในกล่อง BOX DIN 200 x 110 x 60 mm (A-BX-E-00051) ราคา * 330.- (เป็น OPTION ซื้อเพิ่ม))
          http://www.etteam.com/productDIN/BOX-DIN-200x1100x60mm/BOX-DIN-200x1100x60mm.html
          http://www.etteam.com/productDIN/BOX-DIN-200x1100x60mm/BOX-DIN-200x1100x60mm.html
     [ ] ET-ESP32-RS485 ... ประกอบด้วย 1. บอร์ด ET-ESP32-RS485 
 
 
 
       ET-USB USART/TTL (P-ET-A-00580)    * 280.-
 
     
          เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก USB PORT ของคอม พิวเตอร์ พีซี หรือเครื่อง MAC APPLE ให้
          มี PORT เป็นแบบ RS232 PORT โดยเป็น RS232 PORT ระดับสัญญาณในแบบ TTL เพื่อสะดวกใน
          การนำไป ต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆ เข้าขา MCU ได้โดยตรง ( CABLE ต่อทาง USB PORT เป็น
         OPTION ซื้อเพิ่มเติม ในกรณีไม่มี สามารถใช้สายเส้นเดียวกับ USB MICRO ของมือถือต่างๆ ได้ )
     [ ] ใช้ IC ของบริษัท FTDI เบอร์ FT231XS ในการทำงาน หมดปัญหาในเรื่องหา DRIVER ใช้งานกับระบบ OS
           ต่างๆ หรือ OS ที่จะมาในอนาคต
     [ ] ขั้วต่อด้าน USB PORT เป็นแบบ MICRO USB FEMALE B TYPE และด้าน RS232 TTL เป็นแบบ 6 PIN IDC ตัวผู้
           และ รู PIN HEADER ต่อขาสัญญาณของ FT231XS
     [ ] ต่อใช้งานพัฒนาโปรแกรมกับชุด ET-ESP32-RS485, ET-ESP8266-RS485 ได้โดยตรง
     [ ] ทำงานบน OS WINDOWS 98/SE/ME/2000/XP/7/8/10/LINUX/MAC OS
     [ ] ในชุดประกอบด้วย 1. บอร์ด ET-USB USART/TTL 2. สายแพร์ 6 PIN CON2 20 cm., CD-ROM DRIVER
 
 
 
      MT7681 ANTENNA     (A-IC-M-00061)  * 90.-
 
          เป็นสายอากาศของ WIFI 24000-25000 MHz, GAIN: 3 dBi
          INPUT IMPEDANCE : 50 OHM
          RADIATION : OMNIDIRECTIONAL
          LENGTH : 109 mm. , ANTENNA INTERFACE : SMA
          COAXIAL CABLE: 15 cm. SMA TO IPX
 
 
 
 
      ET-SWITCHING ADAPTER 12V 1A TYPE B     (A-AP-A-00122)    * 210.- 
 
 
          เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มี มาตรฐาน มอก. INPUT : 220VAC, 50/60Hz 0.5A
          OUTPUT : 12VDC 1ATYPE B : เป็นขั้ว แบบ HOUSING ตัวเมีย ระยะขา 2.50 mm.
 
 
 
       14D431KBS (A-CA-C-00011)   * 4.-
 
 
          เป็น MOV ต่อกับหน้าสัมผัส RELAY ที่ใช้ไฟ AC 220V เพื่อป้องกันกอาร์คที่หน้าสัมผัส RELAY
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
            1. แคตาล็อก :: Catalog
            2. Files Download
            3.. ET-ESP32-RS485 Sheets [ 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 ]
            4.. rs485 reference TEXAS C
            5. คู่มือการใช้งาน ET-ESP32 RS485
            6. คู่มือการใช้งาน ET-ESP32-WROVER-V1
            7.. English Manual
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน