สินค้า PIC > ET-PIC32MX460F512L
 
 
 
   ET-PIC32MX460F512L (P-ET-A-00401) [460.- ยังไม่รวม Vat]
 
 

ETT PLUG IN MODULE MICROCHIPS
เป็นส่วนของ MCU MICROCHIPS ประกอบวงจร R, C แบบ SMD TYPE บน PCB ทำเป็นโมดูล MCU เอนกประสงค์ สามารถนำไปใช้งานร่วมกับชุด ET-PIC16/32 START KIT หรืออาจจะนำตัวโมดูลเหล่านี้ไปออกแบบประกอบกับวงจรอื่นๆ เองก็ได้

 
  • ตัวโมดูลใช้กับโมดูลของ MICROCHIPS ขนาด 100 ขา มี 2 ขนาด ตามขนาดขา MCU คือ TQFP100 / 0.4 mm., TQFP100 / 0.5 mm.
  • 6 PIN ICD2 แบบ PIN HEADER (ลูกค้าต่อขยายเอง) บนบอร์ด
  • ขั้วต่อขาออกจาก MCU ใต้ PCB เป็น แบบ PIN HEADER แถวคู่ ระยะขา 2.54 mm. ขนาด 26 PIN จำนวน 4 ชุด
  • ขนาด PCB 5.1 X 5.1 cm.
   
 

ET-PIC32MX460F512L

 

MCU MICROCHIPS, 512 KBYTE FLASH, RAM 32 KBYTE, I/O 83, SPEED 80 MHz, A/D 16 X 10 BIT, CORE SIZE 32-BIT, ขนาดตัวถัง 100-TQFP / 0.4 mm., สามารถใช้งานกับ PORT USB, พัฒนาโปรแกรมได้ด้วยชุด ET-ICDX V1.0

   
   
   
   
ภาพด้านหลังของ Module
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม