สินค้า AVR > ET-EASY MEGA1280 (DUINO MEGA)
 
 
 
    ET-EASY MEGA1280 (DUINO MEGA) (P-ET-A-00404) [1,100.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
          จากชุดบอร์ด AVR ที่พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ ของ Arduino ของทาง อีทีที เช่น ET-BASE AVR EASY88/168/ 328, ET-EASY168 STAMP ซึ่งอาจจะถูกจำกัดด้วยจำนวน I/O และหน่วยความจำ ที่อาจไม่พอสำหรับงานขนาดใหญ่ๆ
          มาในวันนี้ทาง อีทีที ได้ทำการพัฒนาบอร์ดในตระกูล Arduino ให้สามารถรองรับการใช้งานขนาดใหญ่ขึ้น โดยปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้กับชิพ AVR ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้มี จำนวนI/O ทั้ง DIGITAL, ANALOG, PWM, UART และขนาดหน่วยความจำที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
          แต่ก็ยังคงใช้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเดียวกันกับรุ่นเล็กทุกประการทาง อีทีที จึงได้นำ ATMEGA1280 มาพัฒนาเป็นบอร์ด โดยให้มีโครงสร้างการทำงานเช่นเดียวกันกับ Arduino Mega ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า
“ ET-EASY MEGA1280(DUINO MEGA) ” โดยได้ปรับปรุงข้อจำกัดบางอย่างให้ดีขึ้นกว่า Arduino Mega รุ่นมาตรฐาน เพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้น ในราคาที่ถูกลง...
   
   
     
     คุณสมบัติ
1.
ใช้ ATMEGA1280 เป็น MCU ประจำบอร์ด, RUN ความถี่ 16MHz, 100 PIN TQFP
2.
128KBYTE FLASH (4KBYTE สงวนไว้สำหรับ BOOTLOADER), 8KBYTE SRAM / 4KBYTE EEPROM, โดยตัว MCU ติดตั้ง BOOTLOADER ของ Arduino Mega ไว้ให้แล้ว
3.
รองรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++ ของ Arduino ในแบบ Arduino Mega ได้เต็ม 100%
4.
ขั้วต่อ USB MINI ใช้ USB BRIDGE ของ FTDI เบอร์ FT232RL พร้อมอุปกรณ์ OVER CURRENT PROTECTION สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร และ DOWNLOAD CODE ที่เขียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มายังตัวบอร์ด, พร้อม JUMPER สำหรับปรับใช้งานบอร์ดเป็นการ PROGRAM BOOTLOADER ให้กับ MCU จาก PORT USB ในบอร์ดได้เอง ไม่ต้องใช้เครื่องโปรแกรม AVR ISP จากภายนอก
5.
54 PIN DIGITAL I/O (5V TTL LOGIC) โดยมี 14 PIN สามารถทำการโปรแกรมหน้าที่เป็น PWM ได้
6.
16 PIN ANALOG INPUT (เป็น A TO D ขนาด 10 BIT 16 ช่อง)
7.
4 PORT UART (เป็น HARDWARE SERIAL PORT) แบบ 5V TTL LOGIC
8.
ขั้ว 10 PIN (HEADER IDE) ขนาด 8 BIT, DIGITAL I/O (D22 - D29) สำหรับเชื่อมต่อกับ LCD แบบตัวอักษร ของทาง อีทีที ได้ เช่น ET-CONV 10 TO LCD, ET-CONV SPI TO LCD และบอร์ด I/O แบบต่างๆ ของทาง อีทีที
9.
ขนาดของ PCB บอร์ด และตำแหน่งต่างๆ ของ PIN CONNECTOR จะตรงกับมาตรฐานบอร์ด Ardino Mega ได้ทั้งหมด
10.
ขนาดบอร์ด 5.3 x 10.2 x 2 cm.
11.
POWER SUPPLY 7-22V ใช้ได้ทั้งแบบ AC หรือ DC โดยเลือกใช้ REGULATE แบบ SWITCHING LM2575-5 ลดปัญหาเรื่องของความร้อนเมื่อมีการใช้ไฟกระแสสูงๆ สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจาก PORT USB ก็ได้ ในกรณีใช้กระแส ไม่เกิน 500 mA โดยมีวงจรเลือกใช้แหล่งจ่ายอัตโนมัติให้ โดยจะตัดการใช้ไฟเลี้ยงจาก USB โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการต่อแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกให้บอร์ด
   
 
   
 
   
     ชุด ET-EASY MEGA1280 (DUINO MEGA) ประกอบด้วย
   
1. ตัวบอร์ด ET-EASY MEGA1280 (DUINO MEGA)
   
     อุปกรณ์แนะนำ
                    
     สายต่อ USB TO 5P MINI ไม่มีในชุดสามรถซื้อได้ในกรณีไม่มี CABLE USB TO 5P MINI (A-CB-A-00044) ราคา * 75.-
 
 
               
     ET-SWITCHING ADAPTER 12V 0.5A TYPE J (A-AP-A-00057) * 170.-
เป็น POWER SUPPLY แบบ SWITCHING มีมาตรฐาน มอก, UL, TUV, CE, SA รับรอง INPUT 100 - 240VAC แบบขั้วปลั๊ก 2 ขา OUTPUT 12VDC 0.5A โดยขั้วจะเป็นแบบ FEMALE JACK 2.5 mm. ขั้วในเป็นลบ ขั้วนอกเป็นบวก
 
 
 
 
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual (Thai/ภาษาไทย)
     3. Introduction to ATmega1280 (Thai/ภาษาไทย)
     4. Data Sheet
     5. บทความ ทดลองใช้บอร์ด ET-EASY MEGA1280
     6. โปรแกรม และคู่มือการใช้งาน
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน