สินค้า AVR > ET-AVR PROG MINI
 
 
 
    ET-AVR PROG MINI (P-ET-A-00387) [720.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  ET-AVR PROG MINI เป็นชุดที่ออกแบบใหม่ขนาดเล็ก ใช้สำหรับในการ DOWNLOAD
ตัวโปรแกรม HEX FILE เข้าในตัว MCU ของ ATMEL ในตระกูล AVR ในแบบ ISP
INTERFACE ผ่านทางขั้ว 10 PIN ET AVR ISP และทางขั้ว 6 PIN ISP CONNECTOR
ของทาง ATMEL ทำงานต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทางขั้วต่อ USB PORT
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
โปรแกรมผ่าน PORT ISP สามารถ อ่าน เขียน ลบ และป้องกันการอ่านข้อมูลได้
2.
สามารถใช้ได้กับบอร์ดเป้าหมายที่ใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่ 2.5V - 5.5V
3. การติดต่อสื่อสารผ่าน PORT USB
4. มีสัญญาณ CLOCK ไว้แก้ FUSE BITS ในกรณีที่เลือก FUSE BITS แหล่งของสัญญาณผิด
5. มี LED แสดงการทำงาน USB, STATUS
6. ใช้ขั้วต่อ ISP แบบมาตรฐาน ISP 10 PIN สามารถใช้งานกับบอร์ด เช่น ET-AVR STAMP ATMEGA64/128, ET-BASE AVR, ET-Easy168 STAMP ฯลฯ
7. ในชุดยังมีขั้วต่อ CONVERT จาก ISP 10 PIN ให้เป็นขั้วต่อแบบ ISP 6 PIN เพื่อให้สามารถใช้กับบอร์ด AVR อื่นๆ ได้อีก
8.
สามารถใช้กับโปรแกรม ต่างๆ ที่รองรับ PROTOCAL AVR910 เช่น AvrProg,AvrOspII, AVRdude, CodeVision เป็นต้น
9.
รองรับการใช้งานกับ WINDOWS 98, me, 2000, XP, Vista
10.
ในชุดจะมีสายต่อ USB TO 5P MINI คุณภาพสูง ไม่มีปัญหาสำหรับกรณีต่อใช้งานกับเครื่อง LABTOP เช่นเดียวกับสายต่อ USB ราคาถูกทั่วไป
   
   
     ชุด ET-AVR PROG MINI ประกอบด้วย
1. บอร์ด ET-AVR PROG MINI
2.
สายต่อ 10 PIN หัวท้าย
3.
ชุด PCB CONVER ISP-10 TO 6
4.
สายต่อ USB TO 5P MINI
 
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual (Thai/ภาษาไทย)
     3. คู่มือใช้งานและโปรแกรม
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า