ET-RF 24G V2 ...............................................  *   1,750.- [P-ET-A-00336]รูปที่ 1 ET-RF 24G V2.0
 

              ชุดรับ-ส่งข้อมูล RS-232 แบบไร้สาย ระยะไกล ET-RF 24G v2.0 เป็นชุดใหม่พัฒนามาจาก ET-RF 24G v1.0 ให้ได้ระยะทางใช้งานที่ไกลขึ้น
และแยกส่วนเสาอากาศออกจากชุดได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน/การต่อขยาย
              ET-RF 24G v2.0 เป็นชุด Converter เปลี่ยนแปลงสัญญาณในระบบ RS-232 ที่เป็นสาย ให้เป็นแบบการส่งข้อมูล RS-232 แบบไร้สาย
                  [ ] รูปแบบการรับส่งแบบ GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
                  [ ] ความถี่ใช้งาน 2.4GHz-2.52 GHz
                  [ ] กำลังส่ง Output Power +20dBm, พร้อมเสาอากาศภายนอก 2.4GHz 50 Ohm
                  [ ]ฺ Baudrate การใช้งาน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1,200 - 19,200 bps
                  [ ] ระยะทางในการใช้งานได้ไกลถึง 100 เมตร หรือไกลกว่านี้ได้ในพื้นที่กลางแจ้ง
                  [ ] สามารถตั้งข่องความถี่ใช้งาน ด้วยโปรแกรมได้ถึง 125 ช่องสัญญาณ ทำให้สามารถใช้งานได้หลายตัวในพื้นที่เดียวกัน
                      และยังสามารถตั้งค่า ID code ให้การรับได้อีกถึง 256 ตำแหน่ง สามารถประใช้งานแบบ RF Network ได้
                  [ ] 4 Pin RS-232 Port มาตรฐาน ETT สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดต่าง ๆ ของ ETT ได้โดยตรง
                  [ ] 2 Pin Power Supply 5VDC-9VDC กระแสใช้งาน Recieve Mode 40mA, Transmit Mode Max 450mA
                      สามารถใช้งานได้กับ Adapter 5V/1.2A รุ่น ET-Switching Adapter 5V/1.2A Type H (ราคา 170.-)
                  [ ] ขนาดกล่อง 2.2 x 5 x 7.5 cm
                  [ ] พร้อมโปรแกรม Setup ตั้งการทำงานต่้าง ๆ : Baudrate, Mode การทำงาน, Set ID, Set ความถี่ ฯลฯ
                  [ ] สามารถนำชุด ET-RF 24G v2.4 ไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่้น งานควบคุมหุ่นยนต์. ป้ายแสดงต่าง ๆ, Remote RS-232,
                      Data logger แบบไร้สาย ฯลฯ
                  [ ] ชุด ET-RF 24G V2.0 ประกอบด้วย : ET-RF 2.4G V2.0 พร้อมเสารอากาศ, สายต่อ RS-232 แบบ DB9 Pin,
                      แผ่น CD-ROM

       ดาวน์โหลด :: download
       ...คู่มือ (manual)...
          คู่มือ และโปรแกรม Setup

 

ส่วนภาคจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมของ ET-RF24G V1/V2 > ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE H  
   
 
 

    หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
::Training ::  Robotics ::PSoC :: MCS-51:: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180:: CPLD :: ARM :: MSP430:: CPU/EPROM :: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485:: ET-Test/Project board :: อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock:: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/หนังสือ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer :: ไอซีน่าสน::

©2000-2007 ETT Co.,Ltd, ปรับปรุงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550 : Power by suntechnet.com


บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.

1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112-96-98 Sukhumvit Rd., Phrakanong, Bangkok, Thailand 10110
Tel. (66) 02-7121120 Fax. (66) 02-3917216 e-mail sale@etteam.com