[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -SDP 8

. . . ET-SDP8 . . .                                                                              ราคา     650.-

    ET-SDP8 ... บอร์ดแสดงผลเป็น 7 SEGMENT LED 8 หลัก อเนกประสงค์ลดปัญหาในการทำงานของ CPU โดยใช้ IC MAX 7219 ซึ่งจะทำหน้าที่ SCAN DISPLAY เองโดย CPU ไม่จำเป็น ต้องเสียเวลามาจัดการ DISPLAY เอง ใช้สัญญาณควบคุมเพียง 3 เส้น ง่ายสะดวกและใช้พอร์ตน้อย


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓