[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-BASE LPT   V1.0

         

(P-ET-A-00248)

 

. . . ET-BASE LPT   V1.0 . . .                                                                                      ราคา  490.- *


     ET-BASE LPT V1.0 ...
เป็นลักษณะบอร์ด I/O ที่ใช้ ไอซีเบอร์ 8255 โดยมี PORT ใช้งาน 3 PORT หรือ 24 BIT ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทางขั้ว PRINTER PORT 25 PIN ( ไม่สามารถต่อผ่านจากตัว CONVER USB TO PARALLEL ได้ ) ทำให้การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยสะดวก เหมาะสำหรับการจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไปใช้ในงานควบคุมหรือทดลองศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมผ่านจากคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบง่ายๆ อีกแบบหนึ่ง
 

  • PORT ไอซี 8255 จำนวน 1 ตัว 3 PORT ใช้งาน ( 24 BIT ) INPUT/OUTPUT แบบ TTL

  • ขั้วต่อใช้งานแบบ 34 PIN HEADER BOX จำนวน 1 ตัว สำหรับนำไปต่อใช้กับอุปกรณ์     บอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้มากมาย เช่น RELAY BOARD (ET-REL8,ET-INOUT24),  SSRAC (ET-SSRAC 4,ET-SSRAC,ET-SSRAC V2) ๆลๆ

  • ขั้ว DB 25 PIN ตัวเมียใช้ต่อกับสายแพร์ เข้ากับ PRINTER PORT ของคอมพิวเตอร์

  • POWER SUPPLY 7805 ON BOARD ใช้กับ ไฟ DC/AC  9-12V ( ซื้อเพิ่มเติมส่วนจ่ายไฟของ อีทีที เป็น  DC ADAPTER 10V/850mA รุ่นA41090H )

  • ขนาด PCB 6.2 x 8.1 cm.

  • สามารถใช้งานบนบอร์ด ET-BASIC I/O V1

  • ชุด ET-BASE LPT V1.0 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET-BASE LPT1 V1.0, CD-ROM คู่มือวงจรพร้อมตัวอย่างโปรแกรมเขียนด้วย VISUAL BASIC

 


.-

                         

DC ADAPTER 10V/850mA

 รุ่น A41090H (OPTION ซื้อเพิ่มเติม)            (A-AP-A-00001)         140.-

 

    INPUT ใช้กับไฟ 220VAC
    OUTPUT
10VDC/850mA 
    ขั้ว
DC JACK แบบตัวเมีย
    ขนาด
2.5mm.
    ด้านในเป็น
ขั้วลบ
    ด้านนอกเป็นขั้วบวก

 

 

 

.. DOWNLOAD ..

คู่มือการใช้งาน  ET-BASE LPT  V1.0
ตัวอย่างโปรแกรม


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๔๘