[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -RS8255


. . . ET-RS8255 . . .                                                                    ราคา     1,950.-

       ET-RS8255 เป็นบอร์ดควบคุมระยะไกลที่สั่งงานโดย PC หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง RS232 หรือ RS422(สามารถทำเป็น RS485 ได้โดยเขียนโปรแกรม Monitor ใหม่) ซึ่งผู้ใช้งานเพียงแต่ส่งคำสั่งที่ถูกต้องไปให้เท่านั้น ตัวบอร์ดก็จะทำงานตามที่เราสั่งทันที โดยบอร์ดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์มากแต่สามารถเขียนโปรแกรมบน PC ได้ เช่น C, C++, Pascal, QBasic, Visual Basic, Delphi ฯลฯ ก็สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนา Software และ Hardware หรือสามารถควบคุมผ่านโปรแกรม Terminal ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เช่นใช้โปรแกรม Procomm Plus,Hyper Terminal ฯลฯ ซึ่งในกรณีหลังนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ศึกษาชุดคำสั่งให้เข้าใจเท่านั้น ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการได้

ซึ่งในกรณีหลังนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ศึกษา ชุดคำสั่งในคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจเท่านั้น ก็สามารถ ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการไดโดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้เช่น Input/Output TTL ขนาด 72 BIT อ่าน Input แบบ A TO D ขนาด 12 BIT ถึง 4 ช่อง สํญญาณ รวมทั้งแบบ Output แบบ D TO A ขนาด 10 BIT 4 ช่อง สํญญาณ สามารถนำบอร์ดนี้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น วัดค่าสัญญาณต่างๆ เก็บเข้าเครื่อง PC หรือควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์จากเครื่อง PC โดยสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์บอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ทาง 34 PIn ET BUS I/O ได้ เช่น ชุด RELAY แบบ 8 ช่อง (ET-REL8) หรือ ชุดปิดเปิดไฟ 220 VAC แบบ 8 ช่อง (ET-SSRAC) เป็นต้น

    ET-RS8255 ถูกออกแบบให้เป็นบอร์ดที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยง่ายรับคำสั่งการทำงานต่างๆ ในรูปแบบ ของ ASCII CODE ให้ทำงานต่างคำสั่ง ผ่านทาง PORT RS232 หรือจะใช้ต่อแบบ RS422 (Option IC # 75176 2 ตัว) ในกรณีที่ต้องต่อในระยะ ทางไกลโดยได้ถึง 1.2 KM นอกจากนี้ตัวบอร์ด ยังมีส่วน POWER SUPPLY พร้อม TRANSFORMER ทำให้สะดวกในการ นำไปใช้งานต่างๆ ได้ง่าย ตัวบอร์ด จะประกอบด้วย PORT 8255 จำนวน 3 ตัวอยู่บนบอร์ดให้คุณ ได้ใช้งานได้ 72 BIT I/O ที่สามารถต่อ ขยายการทำงานกับบอร์ด I/O ต่างๆ ของ อีทีที ได้มากมายและส่วนของ A TO D แบบ 12 BIT (4096 ระดับ) และส่วนของ D TO A แบบ 10 BIT(1024 ระดับ) อย่างละ 4 INPUT โดยส่วนนี้จะเป็น SOCKET IC สามารถซื้อเพิ่มเติมใส่ IC เข้าไปยังบอร์ดได้เลย

ET-RS8255 ประกอบด้วยชุดคำสั่ง 11 คำสั่ง ใช้งาน โดยแต่ละคำสั่งจะ ขึ้นต้นด้วย " * " และจบด้วย " 0DH "

A = เขียนข้อมูลไปที่ตัว 8255 *ANPXX 0DH

B = อ่านข้อมูลจากที่ตัว 8255 *BNP 0DH

C = เขียนค่า Output ออก DAC *CHXXXX 0DH

D = อ่านค่า Input จาก ADC *DH 0DH

E = ปิดเปิดการการตอบสนองคำสั่งด้วยเสียง *E 0DH

F = ส่งเสียง Alarm ที่ Speaker โดยเลือกเสียงได้ *FT 0DH

G = ดู Version ของ ET-RS8255 *G 0DH

H = เขียนข้อมูลลง EEPROM *HAAXX 0DH

I = อ่านข้อมูลจาก EEPROM *IAA 0DH

J = อ่านค่าปัจจุบันของ Control Byte ของ 8255 ทุกตัว *J 0DH

K = เซ็ทความเร็วในการกระพริบของ LED Operate *KXX 0DH

การเขียนโปรแกรมควบคุม

การเขียนโปรแกรมควบคุม ET-RS8255 ผู้เขียนอาจเขียนด้วยคำสั่งใน ภาษาสูงต่างๆ ที่ มีคำสั่งใช้งาน INPUT/OUTPUT กับ PORT RS232 หรืออาจใช้ Component ต่างๆ ที่มีการเรียกใช้งาน RS232 มารวมใช้ในการเขียน ซึ่งในตัวอย่างโปรแกรมในแผ่น CD-ROM ที่มีให้ในชุด ET-RS8255 นี้เป็นการ เขียนโดยใช้ Delphi 3.0 รันบน Windows95 และใช้ Component "ComPort" ซึ่งทั้งตัวอย่างและ Component จะมีอยู่ในแผ่น ในกรณีที่ผู้ใช้ถนัดเขียนภาษาอื่นก็สามารถทำได้ เช่น QBASIC,C,Pascal ฯลฯ

ชุด ET-RS8255 นั้นประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET-RS8255 , คู่มือการใช้งานภาษาไทย, แผ่น โปรแกรม CD-ROM , สายต่อ PORT RS232 กับ PC แบบ 9 PIN DB,สายไฟ AC LINE 220VAC

คุณสมบัติของ ET-RS8255

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๔