[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -DCOUT8

. . . ET-DCOUT8 . . .                                                                      ราคา     850.-

    ET-DCOUT8 บอร์ดสำหรับเป็น OUTPUT สัญญาณ DC โดยใช้ OPTO ISOLATOR แยกสัญญาณทางไฟฟ้า ลดปัญหาสัญญาณรบ กวนเข้าระบบได้เป็นอย่างดี


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓