[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -DCIN8

. . . ET-DCIN8 . . .                                                                         ราคา     750.-

    ET-DCIN8 บอร์ด INPUT สำหรับรับสัญญาณ โดยใช้ OPTO ISOLATOR แยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างบอร์ด


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓