[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-PLC SW

. . . ET-PLC SW . . .                                                                       ราคา     290.-

    ET - PLC SW ... เป็นชุดบอร์ด INPUT SW ใช้สำหรับ ทำการ TEST ใช้งานร่วมกับ ET-BOARD V5.0 ในส่วน INPUT OPTO ISOLATE 16 INPUT โดยบอร์ดประกอบด้วย SW 2 แบบ คือแบบกดติดปล่อยดับจำนวน 16 ตัว และแบบ SW โยก 16 ตัว ทำให้สามารถใช้ TEST INPUT ได้แตกต่างกัน ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖