[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -SMCC V2

. . . ET-SMCC V2. . .                                                                      ราคา     650.-

    ET-SMCC V2.0 เป็นบอร์ดประเภท OUTPUT ใช้ควบคุมสั่งงาน ตัว STEPPING MOTOR ในแบบ 2 ขด หรือ 2 ขั้ว ( คือ STEPPING MOTOR แบบ มี 4 เส้น BIPOLAR STEPPING MOTOR ) ได้จำนวน 1 ตัว หรือในกรณีจะไปใช้กับ DC MOTOR ก็สามารถต่อควบคุมได้ 2 ตัว


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖