[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -REL8

 

. . . ET-REL8. . .                                                                                 ราคา     950.-

         ET - REL8 ... เป็นบอร์ดรีเลย์ OUTPUT ขนาด 8 ช่อง มีหน้าสัมผัสตัวละ 2 ชุด (NO และ NC) โดยตัวบอร์ดถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับ I/O PORT 34 PIN (ET-BUS) มาตรฐาน ETT สามารถตั้งการต่อเชื่อมอิสระได้ทั้ง PORT A,PORT B หรือ PORT C ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖