[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -SSRAC V2

 

. . . ET-SSRAC V2. . .                                                               ราคา     1,750.-

   ET-SSRAC V2 เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ SOLID STATE RELAY ควบคุมปิดเปิดไฟ 220 VAC ขนาดจำนวน 8 OUTPUT โดยสามารถใช้ได้ OUTPUT ละ 10 AMP สามารถต่อเข้าร่วมกับบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ บอร์ด CPU ต่างๆ ของอีทีที ด้วย BUS มาตรฐาน ETT 34 PIN I/O โดยสามารถเลือกควบคุมการใช้งานได้ว่าจะใช้ เป็นการต่อเข้ากับ PORT A,B หรือ C ก็ได้


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๓