[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -INOUT24

. . . ET-INOUT24 . . .                                                                  ราคา     2,750.-

    ET-INOUT 24 เป็นบอร์ด INPUT/OUTPUT ขยายการทำงานของ อีทีที โดยเป็น INPUT 12 BIT แบบ OPTO และ OUTPUT 12 BIT เป็น RELAY 12 ช่อง พร้อมพื้นที่ PCB เป็น PROTOAREA ให้ สามารถต่อเพิ่มวงจรได้อีก สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับบอร์ด CONTROL ทำเป็น PLC, ทำระบบไฟวงจร, หรือควบคุมเครื่องจักรต่างๆ


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓