ETT :: Product :: Motor :: WHEEL SERVO 5.6CM

WHEEL 4 SHAFT 6.5CM

[ A-MO-M-00187 ] 79.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นชุดล้อ พร้อมยางยึดกับล้อ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ 5.6 cm. โดยออกแบบพิเศษ สำหรับชุดล้อนี้ สามารถต่อกับตัวแกน MOTOR ได้ถึง 4 ชนิด1. ต่อกับ SERVO MOTOR รุ่น DM-S009D-R-360 (ที่ใช้ใน ET-BBC ROBOT รุ่นต่าง ๆ), SG902. ต่อกับชุดต่อ แบบแกนต่อแบบ TECHNIC BRICK3. ต่อกับล้อชุด GEAR MOTOR CAR4. ต่อกับล้อที่มีชุดแกนกลมเล็กๆ ทั่วไป เช่น DC MOTOR ของ TAMIYA

ตัวอย่างการต่อเข้ากับ ET-BBC ROBOT KIT

1.ต่อกับ SERVO MOTOR รุ่น DM-S009D-R-360 (ที่ใช้ใน ET-BBC ROBOT รุ่นต่างๆ), SG90


2.ต่อกับชุดต่อ แบบแกนต่อแบบ TECHNIC BRICK


3.ต่อกับล้อชุด GEAR MOTOR CAR


4.ต่อกับแกนกลมเล็ก ๆ ทั่วไป เช่น DC MOTOR ของ TAMIYA


Download :: ดาวน์โหลด

1. Catalog

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--