....Interface ....... > ET-GPS-RS485 

 
 
 
 
 
   ET-GPS-RS485  (C-YA-A-00248) [ 1,650.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-GPS-RS485 เป็นระบบฐานเวลาของระบบนาฬิกา โดยใช้สัญญาณจากสัญญาณดาวเทียม GPS
            (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ซึ่งนอกจากสัญญาณจาก GPS จะมีตำแหน่งของ LATITUDE และ
            LONGITUDE ออกมาแล้ว ก็จะยังมีสัญญาณ ของฐานเวลา GPS ออกมาด้วย ซึ่งมีความแม่นยำ ของค่าเวลา
            สูงมากๆ ความผิดพลาด ในระดับมิลลิวินาที เหมาะมาเป็น ฐานเวลา ให้กับนาฬิกา หรือใช้ต่อให้กับ
            ระบบนาฬิกาหลายๆ ตัว เดินพร้อมๆ กัน สำหรับงานที่ต้องการดู เป็นเวลาทุกจุดให้เดินตรงกัน
            หรือการอ้างอิงเวลาในการทำงาน
 
 
         คุณสมบัติ ET-GPS-RS485
            [ >> ] ใช้ตัวรับสัญญาณ GPS รุ่น RS232 GPS RECEIVER มาเป็นตัวรับสัญญาณ GPS โดยมี OUTPUT
                       เป็น DB9 PIN ตัวเมีย สัญญาณ RS232, BAUD RATE 9600 พร้อมสายยาว 3 เมตร ในตัว
            [ >> ] ใช้ตัวแปลงสัญญาณ RS232 ให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณ RS485 เพื่อให้สามารถต่อสาย
                      ใช้งานได้ในระยะไกลๆ รุ่น ET-RS232/RS485 AUTO
            [ >> ] สามารถต่อส่งสัญญาณ OUTPUT RS485 ไปยังระบบ นาฬิกา ได้พร้อมๆ กัน หลายตัว ในระยะทาง
                      1.2 กิโลเมตร ( จากความยาวทุกสายการต่อรวมกัน )
            [ >> ] ต่อเข้ากับตัวนาฬิกา ET-BIG CLOCK BOX, ET-BIG CLOCK BOX V2 ได้โดยตรง เป็นฐานเวลา
                      ให้กับตัวนาฬิกา
            [ >> ] ในชุดมีสายต่อ UTP LAN CABLE ความยาว 10 เมตร (GPS-RS485 CABLE 10M (P-CB-A-00048)
                      ที่ต่อขั้ว RJ45 หัวท้าย ต่อเข้ากับชุด ET-BIG CLOCK BOX และ ET-BIG CLOCK BOX V2
                       ได้โดยตรง และถ้าต้องการยาวกว่านั้นก็สามารถซื้อเพิ่มเติมต่อแบบ PLUG RJ45 สองด้าน
                      และชุดสายต่อสำเร็จรูป 20M, 40M เพิ่มเติมได้
 
 
รูปตัวอย่างการต่อใช้งาน ET-BIG CLOCK BOX V2 เข้ากับชุด ET-GPS-RS485
 
 
 
ตัวอย่างการต่อแบบขยายต่อเป็นนาฬิกาหลายๆ ตัว ใช้ ET-BIG CLOCK BOX V2 และ
ET-BIG CLOCK BOX เข้ากับชุด ET-GPS-RS485
 
 
 
            [ >> ] ชุด ET-GPS-RS485 ประกอบด้วย
                        >> RS232 GPS RECEIVER
                        >> ET-RS232/RS485 AUTO
                        >> ET-SWITCHING ADAPTER 12V 1A TYPE J
                        >> สายยาว 10 เมตรเข้าหัว RJ45 หัวท้าย(GPS-RS485 CABLE10M)
 
 
 
       Options ซื้อเพิ่มเติม
 
     [1] RJ45 8-8 ผู้ (A-CO-P-00004) * 10.-
                       
            [ >> ] เป็นขั้วต่อเข้าสาย 8PIN RJ45
 
     [2] CONV RJ45-PLUG2 (A-CO-P-00036) * 40.-
                       
            [ >> ] เป็นตัว COVER ใช้ต่อสาย RJ45 2 เส้น เข้าด้วยกัน เป็นแบบกล่อง PLUS หัวท้าย
 
     [3] CONV RJ45-F2F (A-CO-P-00032) * 120.-
                       
            [ >> ] เป็นตัว COVER ใช้ต่อสาย RJ45 ขยายให้สามารถต่อได้ มากกว่า 2 เส้น โดยเป็นขั้ว
                        ตัว เมีย PLUS แบบ 3 ทาง
 
 
     [4] UTP LAN CABLE (P-CB-A-00047) * 17.- ต่อ 1 เมตร
                       
 
 
     [5] GPS-RS485 CABLE 50CM (P-CB-A-00052) * 50.- สายต่อ RJ45 หัวท้าย ยาว 50 cm.
     [6] GPS-RS485 CABLE 10M (P-CB-A-00048) * 200.- สายต่อ RJ45 หัวท้าย ยาว 10 เมตร
     [7] GPS-RS485 CABLE 20M (P-CB-A-00049) * 400.- สายต่อ RJ45 หัวท้าย ยาว 20 เมตร
     [8] GPS-RS485 CABLE 40M (P-CB-A-00050) * 800.- สายต่อ RJ45 หัวท้าย ยาว 40 เมตร
                       
 
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog :::: แคตาล็อก
     [2] คู่มือ
     [3] Guide Big Clock Box with GPS:::: การใช้ Big Clock Box กับ GPS
     [4] Guide Big Clock Box V2 with GPS:::: การใช้ Big Clock Box V2 กับ GPS
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า