.....Interface.... > ET-MINI PWR ADJ-6A ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
 
 
 
    ET-MINI PWR ADJ-6A (P-ET-A-00556) [ 360.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นชุด POWER SUPPLY แบบ SWITCHING REGULATOR ในแบบวงจร STEP-DOWN โดยสามารถปรับเลือก
                แรงดันของ OUTPUT ได้เอง หรือจะเลือก JUMPER ให้มีแรงดันเป็น 3.3VDC หรือ 5.0VDC ก็ได้
                สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 6A
 
 
  
       คุณสมบัติ
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
     [2] คู่มือ/Manual
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า