INTERFACE > ET-CONVERT KEY M1 (P-ET-A-00526) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-CONVERT KEY M1 (P-ET-A-00526) [ 25.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-CONV KEY M1 เป็น PCB พร้อมขั้วต่อใช้ CONVERT KEY PAD แบบ MATRIX 4 x 4 และแบบ 4 x 3 ให้ออกมาเป็นขั้วต่อแบบ
                10PIN BOX HEADER ซึ่งจะทำให้ง่ายในการต่อเข้ากับขั้ว 10 PIN บนบอร์ด ET-MATRIX KEY DECODER หรือบอร์ด I/O
                แบบ 10PIN ET ของทาง อีทีที ได้โดยสะดวก
 
       คุณสมบัติ
                [*] สามารถต่อกับ KEY MATRIX ของทาง อีทีที ได้ เช่น 12 KEY TELEPHONE
KEY PAD, KEYPAD 4 x 4 BLACK, 4 x 4MATRIX KEY PAD
               [*] ขนาด PCB 3.6 x 2.4 cm.
               [*] ชุด ET-CONV KEY M1 ... ประกอบด้วย
                              [1] บอร์ด
                              [2] เอกสารคู่มือวงจร
 
               [*] OPTION ซื้อเพิ่มเติม สายแพร์ 10P CON2 10 CM (P-CB-A-00033) * 30.-
               [*] OPTION ซื้อเพิ่มเติม สายแพร์ 10P CON2 20 CM (P-CB-A-00034) * 35.-
               [*] OPTION ซื้อเพิ่มเติม สายแพร์ 10P CON2 30 CM(P-CB-A-00035) * 40.-
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
     [2] Manual
     [3] คู่มือ
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า