INTERFACE > ET-CONV HDMI (P-ET-A-00521) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-CONV HDMI (P-ET-A-00521) [ 190.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น PCB CONVER ขั้วต่อ HDMI TYPE A แบบ 19 PIN ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบขันน็อตเข้าสาย TERMINAL จำนวน 20 PIN
                และมีขั้ว PIN HEADER ตัวผู้ ขนาด 20 PIN ให้ลูกค้าเลือกบัดกรีเข้ากับ PCB เองอีกด้วย
 
  
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า