ESP8266-ESP32 > NODEMCU LUA WIFI ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    NODEMCU LUA WIFI (A-IC-M-00055) [ 390.- ยังไม่รวม Vat]
 
            NODEMCU LUA WIFI เป็นบอร์ดพัฒนา และใช้งาน WIFI ที่นำเอาบอร์ด ESP8266 มาต่อร่วมกับวงจร USB TO UART
                ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน และพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาโครงงาน INTERNET OF THINGS ได้โดยง่าย
 
 
 
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] ใช้ MODULE ESP8266-12E ซึ่งมีหน่วยความจำแบบ FLASH 4 MBYTE, WIFI MODULE
     [*] ใช้ IC USB TO UART เบอร์ CP2102 ของ บริษัท SILICON LABS ทำให้ไม่มีปัญหาในการต่อกับ USB PORT บน OS ต่างๆ
     [*] ระดับสัญญาณลอจิกของสัญญาณ INPUT/OUTPUT 3.3V
     [*] ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ดจาก PORT USB 5 VDC หรือจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก 5-10 VDC
     [*] สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Arduino ได้
     [*] PIN HAEDER ขนาด 15 X 2 (2.54 mm.) ต่อออกจากบอร์ด
     [*] ขั้วต่อ USB แบบ MICRO
     [*] ขนาดบอร์ด 25.40 X 48.26 mm.
     *** รายการนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศ จะไม่มีการรับประกันสินค้ารุ่นนี้ ***
 
     [*] ข้อมูลเพิ่มเติม
               [*] วงจรและรายละเอียดต่างๆ ของบอร์ด NODEMCU
               [*] การติดตั้ง Arduino Core ของ ESP8266 เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Arduino ในการพัฒนาโปรแกรม
               [*] ไดร์เวอร์ของชิพ USB to UART
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า