Test/PCB > ET-CONV MINI USB A

 
 
 
    ET-CONV USB-A (P-ET-A-00495) [40.- ยังไม่รวม Vat]

                เป็นตัว CONVER จากขั้ว USB TYPE A แบบ 4 PIN ให้เป็นขั้วแบบ PIN HEADER ตัวผู้ 5 PIN
                และขั้ว TERMIANL 5 PIN ขนาด PCB 4.1 x 2.5 cm.
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
  
            1. Catalog
 
 
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า