สินค้า MP3 > ET-Remote MP3 V2
 
 
 
    ET-REMOTE MP3 V2 (P-ET-A-00471) [1,250.00 .- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

       เป็นบอร์ดถอดรหัส MP3 รุ่นใหม่ ในราคาที่ถูกลง โดยรับคำสั่งทาง RS232 PORT ในการควบคุมการเล่นไฟล์
จาก MEMORY CARD SD-MICRO ที่เก็บในรูปแบบของ MP3 หรือ WAV โดยใช้ตัวถอดรหัส MP3 ใช้เบอร์ VS1003B
ของบริษัท VLSI โดยเป็นไอซีถอดรหัส MP3 ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมาก สามารถนำบอร์ดนี้ไปประยุกต์ ใช้งานจัดทำ
โฆษณา, งานแสดงสินค้า, งานพิพิธภัณฑ์

   
         The latest Board MP3 Decoder that is cheap at the price. It receives Commands through RS232 PORT to control to play files from MEMORY CARD ‘SD-MICRO’ in the format of MP3 or WAV. It uses the device No.VS1003B from VLSI to be MP3 Decoder; this IC MP3 Decoder has high-quality sound, so it is suitable for applying for advertisement, exhibition, or museum.
   
   
   
     คุณสมบัติของ ET-Remote MP3 V2 :: Specification of ET-REMOTE MP3 V2
1.
ใช้ CPU เบอร์ STM8S105 และตัวถอดรหัส VS1003B ในการทำงาน
  Use CPU No.STM8S105 and VS1003B Decoder
   
2.
มี SOCKET ในบอร์ด สำหรับใช้งานกับ SD CARD รุ่น MICRO-SD
  Has SOCKET on board for inserting SD CARD # MICRO-SD
   
3. สามารถเลือกการทำงานได้ 4 MODE
  - COMMAND MODE : คือ ควบคุมการเล่น จากคำสั่งที่มาจาก RS232 PORT
  - LIST SONG MODE : คือการเรียกดูรายชื่อ และลำดับไฟล์ใน MICRO-SD
  - MP3 SW MODE : คือการควบคุมการใช้งานด้วย SW. ที่อยู่บนบอร์ด
  - TRIG MODE : คือการใช้สัญญาณ OUTPUT จากภายนอก เข้ามา TRIG เลือกไฟล์ที่จะเล่น โดยมี 16 INPUT หรือจะต่อเป็น SW. 16 ตัว สำหรับ TRIG เลือกได้ 16 ไฟล์
  There are 4 operation modes;
  - COMMAND MODE: It controls to play files by Command from RS232 PORT.
  - LIST SONG MODE: It calls to see list of song file and order of file in MICRO-SD.
  - MP3 SW MODE: It controls the operation by SW. on board.
  - TRIG MODE: It uses external OUTPUT to TRIG and choose files. There are 16 INPUTs, or it is interfaced to be 16 SW. for TRIG to choose 16 files.
   
4. ทุกครั้งที่เล่นจบไฟล์ จะให้ OUTPUT เป็น LOGIC 0 ออกทาง CONNECTOR และส่งเป็น COMMAND EOF ออกทาง RS232 สำหรับ COMMAND MODE
  Every time it ends any file, it gives OUTPUT LOGIC 0 through CONNECTOR and it is sent in the format of COMMAND EOF through RS232 for COMMAND MODE.
   
5. เป็นบอร์ดสำหรับใช้งานกับไฟล์ MP3 และ WAV เท่านั้น ไม่สามารถ RECOARD เสียงได้
  Only supports file MP3 or WAV; it cannot RECORD.
   
6. รองรับ MICRO-SD ตั้งแต่ 2GB - 16GB ในระบบ FAT 16 และ 32
  Support MICRO-SD from 2GB to 16GB in the format of FAT 16 and 32.
   
7. สามารถกำหนด BAUDRATE ได้ 4 ค่า คือ 4800, 9600, 57600 และ 115200
  Set 4 BAUDRATE; 4800, 9600, 57600, and 115200
   
8. ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด DC 5V ขั้วต่อแบบ TYPE B (สามารถใช้กับชุด POWER ของ ETT รุ่น ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B ราคา *170.-)
  Use DC 5V with Connector TYPE B (it is compatible with POWER SUPPLY from ETT version ‘ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B’ )
   
9. OUTPUT สัญญาณเสียงแบบ HEAD-PHONE JACK STEREO
  Use sound OUTPUT in the format of HEAD-PHONE JACK STEREO
   
10. ขนาด PCB 8.00 x 6.10 cm.
  PCB size: 8.00 x 6.10 cm.
   
11. ในชุด ET-REMOTE MP3 V2 ประกอบด้วย ...
  1. บอร์ด ET-REMOTE MP3 V2
  2. CD-ROM คู่มือ
  3. สาย ET-RS232 DB9 PIN
  4. สาย 4 PIN RS232 หัวท้าย
  ET-REMOTE MP3 V2 Set consists of…
  1. Board ET-REMOTE MP3 V2
  2. CD-ROM User’s Manual
  3. Cable ET-RS232 DB9 PIN
  4. Cable 4 PIN RS232
   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. คู่มือ :: Manual
     2. Catalog Thai :: Catalog English
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มs