สินค้า Internface > ET-MINI ISD2548
 
 
 
    ET-MINI ISD2548 (P-ET-A-00473) [320.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ET-MIN ISD2548 เป็นบอร์ด MINI ที่ใช้สำหรับบันทึกเสียง และเล่นกลับเสียงที่เราบันทึกไว้ได้ เหมาะสำหรับ งานที่ต้องใช้บันทึกเสียง ที่มีความยาวไม่เกิน 48 วินาที ควบคุมการบันทึก และการเล่นกลับโดยใช้ต่อกับ MCU ในแบบ SERIAL DATA (SPI) โดยผ่านทาง IC 74HC595 เพื่อลดจำนวนการใช้งานของขา I/O ของ MCU ที่จะนำมาต่อ

   
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ใช้ IC VOICE REC/PLAY 48 SEC เบอร์ ISD2548 ขนาดขา 28-SOIC
2. INPUT SAMPLE RATE 5.3KHz, FILTER PASS BAND 2.3KHz (ON CHIP CLOCK SOURCE)
3. ควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการสั่งงาน
4.

มีจำนวน MESSAGE ADDRESS 320 แอดเดรส คือ 1 ADDRESS บันทึกเสียงได้ 150 ms (0.15 วินาที)

5.

สัญญาณเสียงที่บันทึกเก็บไว้จะไม่ถูกลบ เมื่อ POWER OFF ไม่จำเป็นต้องมี BATTERY สำหรับ BACKUP

6.
สามารถบันทึกเสียงได้ 100,000 ครั้ง และเก็บไว้ได้นาน 100 ปี
7. ขั้วต่อ 2 PIN 2.54 mm. ตัวผู้ 5 ตัว สำหรับการต่อ SP, MIC, ANA OUT, ANA IN(2)
8.

ขั้วต่อแบบ PIN HEADER 1 x 8 MALE และ FEMALE ระยะขา 2.54 mm. สำหรับต่อเข้ากับ MCU ระดับสัญญาณ 5V

9. ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด 5VDC
10. ขนาดบอร์ด 4.4 x 5.6 cm.
11.

พร้อมตัวอย่างโปรแกรมใช้งานกับบอร์ด ET-BASE AVR ATMEGA128, CP-JR51RE2 V1, ET-BASE PIC8722 (ICD2)

   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1.คู่มือ (Thai Manual)
     2.Manual (English Manual)
     3.แคตาล็อก (Catalog)
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม