สินค้า Interface > ET-GSM SIM900B
 
 
 
    ET-GSM SIM900B (P-ET-A-00435) [3,050.00 .- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

       ET-GSM SIM900B เป็นอีกบอร์ดหนึ่งของตัวโมดูลโทรศัพท์ โดยในรุ่นนี้ใช้โมดูลโทรศัพท์ รุ่น SIM900B ของบริษัท SIMCOM รองรับความถี่โทรศัพท์มือถือ QUAD-BAND คือ 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz สามารถรองรับระบบ ของ ผู้ให้บริการทั้ง TRUE, DTAC, AIS
       ติดต่อสั่งงานกับโมดูลโทรศัพท์ทาง PORT RS232 ในรูปแบบของ AT COMMAND โดยบนบอร์ดจะมีส่วนขั้วต่อข้อมูล, POWER SUPPLY, ขั้วต่อ RS232 ทั้งในแบบ DB 9PIN
       สำหรับต่อใช้งาน และในแบบ 4 PIN สำหรับต่อ DEBUG สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น ส่ง SMS แจ้งเตือนกันขโมยรถยนต์, ระบบตู้เติมเงินมือถือ, ส่งข้อมมูลจากระบบ GPS ของรถยนต์ ฯลฯ

   
   
 
   
   
     คุณสมบัติของโมดูล SIM900B
1.
MCU : AMR926EJ-S CORE
2.

POWER : 3.2 - 4.8V, SLEEP MODE 1mA

3.

FREQUENCY : QUAD - BAND 850/900/1800/1900 MHz

4. TRANSMIT POWER
 

CLASS 4 (2W @ 850/900 MHz)

  CLASS 1 (1W @ 1800/1900 MHz)
5. DATA GPRS
 

GPRS DATA DOWNLINK TRANFER MAX 85.6 KBPS

  GPRS DATA UPLINK TRANFER MAX 42.8 KBPS
 

PBCCH SUPPORT, PPP-STACK, TCP/IP PROTOCAL

6. FAX : GROUP 3 CLASS 1
7. SIM INTERFACE : SUPPORT SIM CARD 1.8V, 3V
8. AT COMMANDS : GSM 07.07, 07.05 AND SIMCOM ENHANCED AT COMMANDS
   
     คุณสมบัติของ ET-GSM SIM900B
1.
รองรับโมดูล SIM900B
2.
มี SW กดสั่ง เปิด - ปิด การทำงานของโมดูลภายในบอร์ด
3. มี SOCKET SIM รองรับ SIM CARD พร้อมในส่วนวงจร ESD กัน SIM เสียหาย
4.

มีวงจร REGULATE จำนวน 2 วงจร ใช้งานกับ DC ADAPTER ตั้งแต่ +5VDC ขึ้นไป

 

- ใช้วงจร IC REGULATE ขนาด 4.2V/3A สำหรับจ่ายให้กับโมดูล SIM900B  ได้อย่างเพียงพอ สามารถใช้กับ GSM900 แบบ 2 WATT ได้อย่างไม่เกิดปัญหา

 

- มีวงจร REGULATE ขนาด 2.8V/150mA สำหรับจ่ายให้กับวงจรแปลงระดับสัญญาณโลจิก

5. มี LINE DRIVER แปลงสัญญาณจาก SIM900B ให้เป็น RS232 ครบทุกเส้นสัญญาณ รวมทั้งสายสัญญาณในการทำ DEBUG
6. มี LED แสดงสถานะการทำงานของโมดูล การเชื่อมต่อกับ NETWORK, สถานะ POWER ON / POWER OFF
7. มีขั้วต่อ HAND SET (คือชุดปากพูด และหูฟังของโทรศัพท์บ้าน) แบบ RJ11 ใช้สำหรับพูดคุย โทรออก และรับเสียง
8. มีจุดต่อสัญญาณอื่นๆ ที่เหลือจากโมดูล เช่น KEY BOARD, DISPLAY,GPIO, PWM, ADC
9.

POWER SUPPLY 5V - 12VDC (ส่วนกระแสขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าอยู่ใกล้ หรือไกล จากสถานีรับส่ง และระบบของผู้ให้บริการ) แนะนำใช้ ET-SWITCHING ADAPTER 5V/1.2A TYPE J ราคา * 170.- สำหรับใช้งานทั่วๆ ไป

10.

ขนาด PCB 8.00 X 8.50 cm.

11. ในชุด ET-REMOTE MP3 V2 ประกอบด้วย ...
  1. บอร์ดโมดูล SIM900B
  2. สาย RS232 9 PIN หัวท้ายต่อกับ PC
  3. แผ่น CD-ROM คู่มือการใช้งาน พร้อมตัวอย่างการใช้งาน
  4. ANTENNA L-TYPE    
  5. RF CABLE
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. คู่มือ (Thai Manual)
     2. Thai Catalog
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มs